FiSTB Testing Assembly

Call for speakers

Hello, dear active testing people

Finnish Software Testing Board FiSTB organizes annual FiSTB Testing Assembly on Wednesday 19.9.2018 at 9-17 in Hotel President, Helsinki. This now 300 person testing event is aimed for certified testers, TestausOSY/FAST members and other people interested in testing and quality assurance. We also plan to have a tutorial day on the previous day, Tuesday 18.9.2017. Everyone should mark the time in their calendars already now. The seminar registration will be opened later.

At this stage we open the call for speakers. Our event has the theme of XXX. Under the theme you can speak about e.g.

 • Testing in future
 • Testing in Finland
 • Measuring testing
 • Attitude change to testing – from necessary evil to excellent added value
 • New testing approaches
 • Agile testing themes in general
 • Exploratory testing themes in general
 • Test automation, Cloud as test environment etc. techniques broader impact on whole software development project

We hope especially case-presentations with interaction with audience, but you can propose your own topics and presentation style.

The event has a small budget, so we cannot pay the speakers, but we can offer a great audience and visibility!

Send an application with following information

 • Title
 • 5 key points of your presentation
 • Max 2000 word abstract of your presentation
 • In English or Finnish?
 • The normal 45 min presentation, or 30 min or a short 10 min lightning speak?
 • Do you only use powerpoint slides or does your session include workshopping/discussion/exercises? How many minutes of that?
 • What is your presentation based on? (experience, research, innovation…?)
 • Your presentation experience (how much, where?)
 • Short description of yourself

Your application should be sent to info@fistb.fi by XX.4.2018. The program committee will choose the speakers as soon as possible, but at latest X.X.2018.
More information http://testingassembly.fistb.fi

On behalf of the program committee
Kimmo Hakala
--
Mr. Kimmo Hakala
Chairman, Finnish Software Testing Board FiSTB
Phone XXX
XXX.MAIL
www.fistb.fi

 

Hei, hyvät testausaktiivit,

Finnish Software Testing Board FiSTB järjestää vuosittaisen FiSTB Testing Assemblyn keskiviikkona 19.9.2018 klo 9-17 Helsingissä, hotelli Presidentissä. Tämä nyt jo 300 hengen testaustapahtuma on suunnattu sertifioiduille testaajille, TestausOSYn jäsenille, sekä muillekin testauksesta ja laadunvarmistuksesta kiinnostuneille. Lisäksi edelliselle päivälle tiistai 18.9.2018 meillä on työpajapäivä. Kaikkien kannattaa varata aika kalenteriinsa jo nyt. Ilmoittautumisen avaamme lähempänä.

Tässä vaiheessa avaamme puhujahaun. Tapahtumamme teema on TXXX. Teeman alla voit puhua esim. aihepiireistä:

 • Testauksen tulevaisuus
 • Testaus Suomessa
 • Testauksen mittaaminen
 • Asennemuutos testaukseen – välttämättömästä pahasta erinomaiseen lisäarvoon
 • Uudet testauksen lähestymistavat
 • Ketterän testauksen teemat yleensä
 • Tutkiva testaus yleensä
 • Testausautomaatio, pilvitestausympäristöt jne. tekniikkojen laajemmat vaikutukset koko ohjelmistokehitysprojektiin

Toivomme erityisesti case-puheenvuoroja ja interaktiota yleisön kanssa, mutta ehdottaa saa erilaista aihepiiriä ja esitystapaa laidasta laitaan.
Seminaari tehdään pienellä budjetilla, joten emme voi maksaa korvauksia puhujille, mutta voimme tarjota hyvän yleisön ja näkyvyyttä!
Laita hakemus tulemaan seuraavilla tiedoilla:

 • Otsikko
 • 5 pääviestiä esityksessäsi
 • Max 2000 sanan kuvaus esityksestä
 • Englanniksi vai suomeksi?
 • Esityksen mitta normaali 40 min, tai 30 min vai lyhyt 10 min salamapuheenvuoro?
 • Käytätkö pelkkiä powerpoint-kalvoja vai kuuluuko esitykseesi myös työpaja-/keskustelu-/harjoitusosuus? Minkä mittainen?
 • Mihin esitys pohjautuu? (kokemukseen, tutkimukseen, pohdintaan…)
 • Esityskokemuksesi (miten paljon, missä)
 • Lyhyt kuvaus itsestäsi

Hakemuksesi tulee olla meillä osoitteessa info@fistb.fi XX.4.2018 mennessä. Puhujatoimikunta valitsee puhujat mahdollisimman pian, mutta XX.XX.2018 mennessä.
Lisätietoa http://testingassembly.fistb.fi

Puhujatoimikunnan puolesta
Kimmo Hakala